Nhằm tạo sự thoải mái trong mua sắm cũng như sự ưu đãi về quyền lợi cho quý khách hàng khi đến mua hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Khang Quốc sẽ áp dụng chính sách đổi trả hàng và quy định cụ thể rõ ràng.