Banner Image
public/uploads/untitled-design.png

TS.BS NGUYỄN TRIỆU VÂN

TS. BS. Nguyễn Triệu Vân, với trình độ và kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu, là người có uy tín trong chuyên ngành.

Đăng ký tư vấn

Thông tin bác sĩ

TS. BS. Nguyễn Triệu Vân sinh năm 1961, tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Nội - Nhi, Trường ại học Y Hà Nội năm 1990, tốt nghiệp BS Nội trú khóa 17 và trở thành Tiến sĩ Y học năm 2009.

Tóm tắt các hoạt động khoa học

Các Công trình khoa học đã đăng: Có 84 bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí trong nước.
Các chuyên luận đã xuất bản: Có 05 chuyên luận đã viết trên các ấn phẩm trong nước.
Các sách đã xuất bản: Có 12 cuốn sách tham gia biên soạn.
Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã chủ trì và tham gia nghiên cứu:
Có 14 đề tài, trong đó:

  • 03 đề tài cấp Nhà nước (Thư ký đề tài, tham gia nghiên cứu);
  • 02 đề tài cấp Bộ Y tế (Thư ký đề tài, tham gia nghiên cứu);
  • 09 đề tài cấp cơ sở (Chủ nhiệm 05 đề tài, tham gia nghiên cứu 04 đề tài).

Các Nghiên cứu sinh, Cao học, Nội trú, CKI, CKII đã hướng dẫn thành công: 10 học viên.

Trong quá trình tư vấn, bác đã giúp đỡ cho hàng ngàn bệnh nhân. 

Giỏ hàng ( 0 )
Bác sĩ của bạn
phone mess